Introduksjon

Kristine Ganz Flåtten
foto: Line Loholt

Jeg er kommunepartileder for Arbeiderpartiet i Holmestrand kommune. Jeg har vært medlem siden 2014 og styreleder siden 2015. Først i Sande Arbeiderparti, så gjennom sammenslåingen av Hof, Holmestrand og Sande Arbeiderparti, og nå er jeg leder for nye Holmestrand Arbeiderparti. Jeg var gruppeleder i forrige periode, har sittet i kontrollutvalget i Sande kommune og hatt verv i Vestfold Arbeiderparti. Er vara til styret i det nye Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

Min arbeidserfaring er allsidig. Jeg har jobbet som dørvakt, jeg har vært innkjøper av flydeler og nesten det meste innimellom. Av utdanning har jeg i dag en bachelor i økonomi og administrasjon med hovedvekt innen organisasjonsteori. Denne utdannelsen ble fullført i 2014 og skal videreutvikles gjennom en mastergrad i organisasjon og arbeid, med valgemner innen kommunikasjon og retorikk, i løpet av de neste årene.

Både min varierte arbeidserfaring og min faglige bakgrunn er svært nyttig i mitt virke som leder. Mitt arbeid involverer å motivere frivillige, ha ansvar for helhetlige og gjennomførbare planer for vekst og utvikling for organisasjonen vår. Planer utarbeidet i styret og på medlemsmøter.

Jeg ønsker å bruke denne siden til å skrive om utfordringer og muligheter innen organisasjonsutvikling. Jeg ønsker gode diskusjoner om ideologi og retorikk, som jeg synes det snakkes for lite om.