Når krisen viser vårt sanne ansikt.

Frihet, likhet og solidaritet

Arbeiderpartiets grunnverdier kan summes opp i disse tre ordene, frihet, likhet og solidaritet. All vår politikk og alle våre løsninger har disse verdien som grunnmur og rettesnor.

Arbeiderpartiet har også hatt en avgjørende rolle når landet vårt skulle reise seg igjen etter andre verdenskrig, en tid med høy arbeidsledighet og lite penger. Prinsippene om en sterk stat som tar vare på sine innbyggere, hånd i hånd med ønsket om en sterk økonomi har satt tydelige spor i samfunnet vårt. Tjenester vi er like avhengig av, i hele landet, og som skaper grunnlaget for personlig vekst og utvikling, har vært drevet av det offentlige. Altså, vi har et godt helsevesen uavhengig av hvor vi bor og en skole tilbyr utdannelse til alle, uavhengig av økonomi. Andre tjenester som har livets rett dersom folk er villig til å kjøpe det, som varehandel, har blitt styrt av markedet.

Det er det beste fra to verdener og de er ikke motsetninger når de jobber sammen.

Det vi sitter igjen med i dag er et velferdssystem som fanger bredt og er et sikkerhetsnett for alle når det skjærer seg. Vi har en suveren offentlig skole som er gratis, fra man begynner til man slutter. Slik er hva du kan bli i livet, avhengig av hva du vil og hva du kan, og ikke hvem du er.  Alle er like mye verdt, det er den sosialdemokratiske likheten.

Det er frihet. Frihet til å kunne bli hva man vil og stå trygt skulle det skje noe.

Og vi står sammen.
Vår skatt betales etter evne, går til fellesskapet, og gir tilbake etter behov. Det som er bra for fellesskapet er også bra for deg. Det er solidaritet.

Landet vårt, samfunnet vårt slik vi kjenner det i dag er tuftet på den sosialdemokratiske tankegangen og vi ser det aller best når krisene rammer.

Vi så det etter 22.juli, vi ser det nå når pandemien har truffet landet.

Vi tar vare på hverandre. Vi står sammen for å komme gjennom krisen. Dugnadsånden er levende og sterk, og det gjør godt å se det! Det er godt å se at når krisen er ute roper til og med de borgerlige om fellesskap og solidaritet.

Våre grunnverdier som nasjon er harde å rokke ved og det er noe eget og vakkert ved det.